preload.background preload.background

Juicy Jay's Bigsize Hương Vị Cuộn Giấy Mix-N-Roll

Cuộn Giấy Hương Vị Bigsize Mix-N-Roll của Juicy Jay. Các giấy có hương vị juiciest trên thế giới. 24 gói trong một hộp (giá tính theo hộp). Hệ thống Triple Flavor Sản xuất tại Alcoy, Tây Ban Nha bởi chính những người mang đến cho bạn giấy RAW.  Giấy gai tự nhiên có in hình quả việt quất bằng mực đậu nành tự nhiên. Hệ thống ba đảm bảo rằng đây là những giấy tờ ngon nhất mà bạn có thể mua.
Mã số: 1503
EAN: 716165174448
cân nặng: 264 g / máy tính
Đăng nhập để xem giá hoặc Đăng ký tài khoản B2B mới