preload.background preload.background

Dầu CBD

Trong ưu đãi của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các loại dầu có chất lượng cao nhất, chứa tất cả các cannabinoid thiểu số quan trọng, chẳng hạn như CBG (Cannabigerol), CBN (Cannabinol), CBC (Cannabichromene) và HHC (Hexahydrocannabinol) phổ biến. Bạn có thể chọn từ nhiều loại dầu toàn phổ và phổ rộng, không có THC và có hàm lượng THC hợp pháp, trong đó hiệu quả điều trị của cannabinoids được nhân lên nhờ tác dụng hiệp đồng của tất cả các chất. Dầu của chúng tôi thu được thông qua chiết xuất CO2, tạo ra sản phẩm hoàn toàn tinh khiết, không bị nhiễm bẩn bởi dung môi hoặc kim loại nặng. Quy trình sản xuất hoàn toàn an toàn này cũng tương ứng với chất lượng thực phẩm, nhờ đó chúng tôi mang đến cho bạn các loại dầu có hương vị dịu nhẹ hơn nhiều, không chứa dấu vết đắng của chất diệp lục.

Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Yêu cầu sản phẩm tùy chỉnh