preload.background preload.background

Vận chuyển và thanh toán


Quy trình order hàng hiệu Euphoria:

  • Đơn đặt hàng được chấp nhận - nhóm bán hàng sẽ kiểm tra lượng hàng hiện tại và xác định chi phí giao hàng
  • Xác nhận đơn hàng được gửi đến người mua
  • Đơn đặt hàng được xác nhận bằng cách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thay đổi thông qua liên lạc với người mua và nhóm bán hàng
  • Đơn hàng được gửi đến kho để đóng gói và vận chuyển
  • Thời gian giao hàng phụ thuộc vào quốc gia của người mua

Quy trình đặt mua hàng không nhãn mác, hàng nhãn mác riêng:

  • Đơn đặt hàng được chấp nhận - nhóm bán hàng sẽ kiểm tra lượng hàng hiện tại, thời gian sản xuất và xác định thời gian giao hàng
  • Xác nhận đơn hàng được gửi đến người mua
  • Đơn đặt hàng được xác nhận bằng cách thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thay đổi thông qua liên lạc với người mua và nhóm bán hàng
  • Đơn hàng được gửi đến kho/sản xuất để đóng gói và vận chuyển