preload.background preload.background

Sản phẩm CBD, CBG, CBN

CBD thuộc về phần lớn cannabinoids, tức là trong số các thành phần được tìm thấy với số lượng lớn hơn trong cây cần sa. Đây là một tin rất tốt, bởi vì như nhiều người đã phát hiện ra. Đó là lý do tại sao bạn có thể tìm thấy nó trong mỹ phẩm tự nhiên chữa bệnh, thực phẩm dinh dưỡng và dầu cho người và vật nuôi. Cannabigerol (CBG), Cannabinol (CBN) và Cannabichromene (CBC) nằm trong số các thành phần cần sa thiểu số, hiếm hơn và tác dụng của chúng ít nhất cũng đáng chú ý như CBD. Bạn cũng có thể thử tác dụng của các dạng cô lập đậm đặc khác nhau, chẳng hạn như Shatter, Crumble hoặc Crystal.

Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Yêu cầu sản phẩm tùy chỉnh