preload.background preload.background

Giấy cuốn có hương vị Kingsize của Juicy Jay Mix-N-Roll

Giấy cuộn có hương vị Kingsize của Juicy Jay Mix-N-Roll. Giấy gói có hương vị ngon nhất trên thế giới. 32 tờ giấy siêu nhẹ mỗi gói 24 gói mỗi hộp (giá tính theo hộp) Keo Acacia hệ ba vị.
Mã số: 1501
EAN: 716165176220
cân nặng: 192 g / máy tính
Đăng nhập để xem giá hoặc Đăng ký tài khoản B2B mới