preload.background preload.background
!

🔥 Giảm giá 30% cho tất cả các sản phẩm của HHC, THCP, HHC-P, HHC-PO! 🔥

Cần sa Gin

Gin, với cây gai dầu (Cannabis Sativa L.). ABV: 40% Thể tích: 100 ml, 200 ml và 500 ml Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu cách mua Euphoria và rượu mạnh Hills
Mã số: 163-165
EAN: 8594018435104
cân nặng: 169 g / máy tính
Đăng nhập để xem giá hoặc Đăng ký tài khoản B2B mới