preload.background preload.background

Kẹo cần sa

Hãy thử xem sự kết hợp giữa hương vị của xi-rô ngọt và cần sa cay có thể quyến rũ như thế nào! Làm sao? Tất nhiên, thông qua kẹo mút gai dầu của chúng tôi, thứ sẽ luôn là phần thưởng và sự nâng niu của bạn.

Không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm? Yêu cầu sản phẩm tùy chỉnh